De Haagse Lucifer voor docenten

Module Differentiëren in de klas

Wil je leren omgaan met verschillen tussen leerlingen, oftewel wil je differentiëren in de klas? Volg dan de gelijknamige module die op 13 oktober 2015 start en kom naar de informatiemiddag op 15 september 2015. 
De module wordt aangeboden in het kader van Tweedegraads PLUS, een professionaliseringsproject van De Rode Loper, met steun van het ministerie en de gemeente Den Haag.

Afstemmen
Dankzij een oplossingsgericht begeleidingsinstrument, FOCUS, krijg je handvatten om je onderwijs af te stemmen op de behoefte, mate van zelfsturing en persoonlijke voorkeuren van de leerlingen. Iedereen komt zo aan bod, en de schoolloopbaan van de leerlingen kan succesvol en zonder stagnatie verlopen. 

Inhoud
Je gaat concreet aan de slag met verschillen tussen leerlingen, aan de hand van FOCUS. Je wordt je bewust van andere verschillen tussen leerlingen dan die op het gebied van kennis en vaardigheden, namelijk ook leerstijlen, interesses en mate van zelfsturing en executieve functies (kunnen plannen, organiseren en uitvoeren).
Tijdens de bijeenkomsten komen aan de orde:

  1. Uitgangspunten Handelingsgericht werken en Oplossingsgerichte benadering
  2. Executieve functies, leervoorkeuren en de interessevragenlijst
  3. Differentiëren en passende interventies

Docente
Geke Klapwijk, docente aan de Hogeschool Utrecht en orthopedagoge, zal de colleges verzorgen. Klik hier voor een filmpje waarin ze zichzelf en de module introduceert.

Informatiemiddag
Kom naar de informatiemiddag op dinsdag 15 september 2015, van 16.00-18.00 uur op het Diamant College. Je krijgt er ook informatie die van belang is voor het eerste college, zoals de inloggegevens voor de online leeromgeving van de HU, Hubl.
Geef je voor de informatiemiddag op via info@derodeloper.nu 

Plaats 
Diamant College, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag

Blended opleiden
Je leert op drie manieren: face-to-face in drie bijeenkomsten, en tussendoor online en op de werkplek. Dit heet ‘blended opleiden’. Deze manier van leren combineert de sterke kanten van contactonderwijs, de effectiviteit van digitaal leren en de mogelijkheden op je werkplek. Het voordeel is dat je deels zelf bepaalt wanneer en waar je leert.
Klik hier voor een filmpje van de HU over blended opleiden.

Downloads 

Nog vragen?
Mail ze naar info@derodeloper.nu  of naar centrumarchimedes@hu.nl 

 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Het ministerie van OCW heeft een handige checklist gepubliceerd voor wie leraar wil worden.

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.