De Haagse Lucifer voor docenten

Aanmelden voor de in company-trajecten voor pabobevoegden

De Hogeschool Utrecht start najaar 2017 met de bevoegdheidstrajecten Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader en Maatwerktraject tweedegraads. Deze trajecten worden in company verzorgd op het Diamant College en de locatie Zusterstraat van de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag.

_ Het maatwerktraject tweedegraads start in oktober met een startassessment. De opleiding zal in november beginnen. De onderwijsdag wordt maandag, 16.00 - 20.00 uur.
_ Het traject voor de brede bevoegdheid Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader start in november. De onderwijsdag wordt donderdag, 16.00 uur - 20.00 uur. 

Analoog aan de landelijke Lerarenbeurs wordt geadviseerd circa 160 uren studietijd (naar rato en in verhouding tot de studiebelasting) beschikbaar te houden. Medewerkers hebben deze tijd nodig om de opleiding succesvol te doorlopen.

Financiering
De financiering van deze trajecten wordt centraal geregeld door De Rode Loper. De Rode Loper vraagt de subsidies/financiële tegemoetkomingen aan. Over de uitwerking hiervan worden schoolleiders nader geïnformeerd (ook over de mogelijke compensatiegelden als gevolg van lesuitval van studerende docenten).

Aanmelden/inschrijven
Graag willen we vóór 29 juni weten welke docenten van uw school definitief zullen deelnemen aan één van de twee trajecten. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier (Word, 127 kb) dat schoolleiders samen met de deelnemende docent/docenten dienen in te vullen en digitaal te retourneren naar:

Gert van den Ham, programmamanager De Rode Loper, rechtstreeks e-mailadres: advies@gertvandenham.nl

Nog vragen?
Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan de coördinator van deze trajecten van de Hogeschool Utrecht, Marjolijn de Kroon (marjolijn.dekroon@hu.nl)

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!