De Haagse Lucifer voor docenten

Minor beroepsonderwijs gestart

Begin februari zijn elf studenten van De Haagse Hogeschool gestart met de educatieve minor ‘Ingenieur én Docent’. Zes van hen volgen de nieuwe Educatieve minor beroepsonderwijs, waarin ze zich oriënteren op een baan in het vmbo of mbo. De Rode Loper hoopt dat 30 studenten deze bijzondere minor de komende twee jaar willen volgen.

Er worden in 2016 duizenden vacatures verwacht in het vmbo en mbo. Zes samenwerkingsverbanden van hogescholen, ROC’s en vmbo-scholen in het land zetten hun schouders onder het opleiden van nieuwe docenten voor deze vacatures.

Samenwerkingsverband Den Haag
In de Haagse regio is ook zo’n samenwerkingsverband gevormd. Daarin participeren: De Haagse Hogeschool (penvoerder), de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, ROC Mondriaan, het Corbulo College (kl + bl), de Johan de Witt Scholengroep (locatie Zusterstraat, mavo, kl + bl), de Hofstad Mavo, De Populier (vmbo-t), en de Delftse locatie Reinier de Graafpad van het Stanislas College (vmbo-t). Den Haag loopt hiermee voorop.

Uitbreiding
De Educatieve minor beroepsonderwijs is voor De Rode Loper een uitbreiding van de Minor Ingenieur én Docent die de Haagse Hogeschool en tien scholen voor vooral havo/vwo al enige jaren samen uitvoeren. Deze minor is succesvol. Aan het project Ingenieur én Docent nemen inmiddels 13 scholen deel met 15 locaties.

Meer informatie http://duo.nl/zakelijk/ho/bekostiging/maatwerk_muo/Educatieve_minor_bero...

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Wegens succes geprolongeerd: de module of cursus 'Omgaan met gedragsproblemen', verzorgd door gedragsdeskundige Willem de Jong. Deze module helpt je symptomen van gedragsproblemen beter te herkennen en beter om te gaan met ADHD, autisme, angst en depressie bij leerlingen.

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.