Nieuw: Studiefonds voor startende zij-instromers

Datum: 12 januari 2024

In de strijd tegen het Haagse lerarentekort introduceert De Rode Loper een nieuw initiatief: een studiefonds voor startende zij-instromers in het Haagse voortgezet onderwijs.

Het doel van dit studiefonds is om - aanvullend op de rijkssubsidie - de scholing van zij-instromers te faciliteren en daarmee de instroom in het lerarenberoep te bevorderen. Zo kunnen we het Haagse lerarentekort terugdringen.


€ 7.500 per zij-instromer als tegemoetkoming voor betaald studieverlof

Het studiefonds houdt in dat voor een startende zij-instromer, in het eerste jaar van de aanstelling, een tegemoetkoming € 7.500 beschikbaar wordt gesteld. Deze wordt verstrekt aan de werkgever die het betaalde studieverlof opneemt in of boven op de baanomvang van de startende zij-instromer. In 2023 is voor maximaal 12 startende zij-instromers een tegemoetkoming uit dit studiefonds beschikbaar.

Voorwaarden

De zij-instromer:

  • is gestart met de omscholing (vanuit een ander beroep) tot docent in het vo tussen 1 januari en 31 december 2023
  • is toegelaten tot het zij-instroomtraject of de deeltijdvariant van een opleidingsinstituut
  • heeft een aanstelling van minimaal 0,5 fte op een vo-school in de Haagse regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk)
  • heeft deze aanstelling gekregen op of na 1 januari 2023 en start uiterlijk op 31 december 2023


De school kan de tegemoetkoming aanvragen als:

  • de school de zij-instromer in (tijdelijke) dienst neemt of heeft genomen voor minimaal 0,5 fte in schooljaar 2023 met daarboven 0,1 fte betaald studieverlof
  • de aanstelling start op of na 1 januari 2023, maar uiterlijk 31 december 2023
  • in de normjaartaak betaald studieverlof van 0,1 fte is opgenomen


Aanvragen kan tot 13 december 2023
Alleen scholen kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Download hier het aanvraagformulier. Vul het in, scan en mail het samen met het inschrijfbewijs van de opleiding naar info@derodeloper.nu
Let op: de aanvraagtermijn sluit op 13 december 2023!

Goed om te weten: er is een limiet aan het totale budget voor deze beurs.  Aan de hand van een in de Klankbordgroep afgestemde verdeelsleutel bepalen we na 13 december welke scholen de tegemoetkoming ontvangen. Daarover ontvangt de school zo snel als kan bericht.

Deel dit bericht op:

Facebook
LinkedIn

blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief