Afronding traject 2 | Wereldburgers voor de klas

Datum: Mei 2023

‘Wereldburgers voor de klas’ geeft statushouders met hart voor het onderwijs een kans om een baan te vinden binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs. Ze zijn hoog opgeleid en hebben ruime ervaring in het lesgeven in het land van herkomst. Naast kansen voor de wereldburgers, ontstaan er ook kansen voor het Haage onderwijs. De wereldburgers kunnen op deze wijze hun weg vinden in het Nederlandse onderwijs en weer met plezier en passie het beroep van docent uitoefenen. De Wereldburgers van traject 2 gaan solliciteren. Wil je ze uitnodigen voor een gesprek? Neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht op:

Facebook
LinkedIn

agenda

Meet and greet voor zij-instromers

08-04-2024

Een kleinschalige Meet & Greet voor zij-instromers

Derde editie banenmarkt

3 april 2024

Op 3 april 2024 nemen de studenten uit het 2e, 3 en 4e jaar voor het derde jaar deel aan de Haagse banenmarkt.

Studiefonds voor startende zij-instromers in de Haagse regio.

Deadline: 13 december 2023

Doel van het studiefonds voor startende zij-instromers in de Haagse regio, faciliteren van scholing voor zij-instromers. Daarmee kunnen we de instroom in het lerarenberoep bevorderen, en het Haagse lerarentekort terugdringen.