Opleidingsscholen

Docenten!

De vier Haagse VO opleidingsscholen

Opleidingsscholen zijn partnerschappen waarin lerarenopleidingen en scholen nauw samenwerken om HBO en WO studenten zo goed mogelijk op te leiden tot startbekwame docenten.

In den Haag zijn er vier opleidingsscholen:


Bijna alle Haagse vo-scholen zijn aangesloten bij een opleidingsschool. In de vier Haagse opleidingsscholen stemmen de scholen en de Hogeschool Rotterdam, ICLON/Universiteit Leiden, SEC/TU Delft en de Hogeschool Utrecht af over zaken als:

  • Wat moet je nu precies kennen en kunnen om jezelf startbekwaam docent te kunnen noemen?
  • Hoe en waar kan je deze kennis en vaardigheden je het beste eigen maken?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de theorie die je leert op het instituut zo goed mogelijk aansluit op de praktijk?


Deze nauwe samenwerking maakt dat je als startbekwaam docent straks goed voorbereid bent op het  lesgeven in de Haagse onderwijspraktijk.

Wat is samen opleiden?

40 tot 50% van de opleiding vindt plaats in de onderwijspraktijk en wordt door de opleidingsinstituten en de Haagse vo-scholen gezamenlijk vorm gegeven in het opleidingsprogramma van de opleidingsscholen. De basis van het opleidingsprogramma van de opleidingsscholen bestaat uit het leren op de werkplek. Bij het leren op de werkplek worden studenten begeleid door een gecertificeerde werkplekbegeleider, schoolopleider en instituutsopleider. Daarnaast is er een eigen professionaliseringsprogramma dat o.a. bestaat uit cursussen, intervisie maar ook een on-demand programma.

De vier Haagse opleidingsscholen hebben hun eigenheid en kleinschaligheid die zich vertaalt in eigen opleidingsprogramma’s. Daarnaast delen zij kennis en werken overkoepelend samen om voldoende gekwalificeerde eerste- en tweedegraads docenten op te leiden, te professionaliseren en te behouden voor de Haagse regio.   

blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief