Haagse Lerarenbeurs

Haagse Lerarenbeurs

Let op: aanvragen Haagse Lerarenbeurs weer mogelijk in 2021

Mede als gevolg van het feit dat aanvragen voor de landelijke beurs – om financiële overwegingen – niet zijn goedgekeurd, is na de zomer een fors beroep gedaan op de Haagse Lerarenbeurs.
Na intern overleg is besloten om alle huidige aanvragen te honoreren. Alle aanvragers ontvangen binnenkort een bericht. Dat is goed nieuws, maar daardoor is de bodem van het budget voor dit kalenderjaar in zicht. Het is dan ook niet meer mogelijk om in 2020 nog een aanvraag in te dienen. Over een paar maanden, in het nieuwe kalenderjaar (2021) is er weer  ‘nieuw’ budget beschikbaar. Aanvragen kunnen dan weer gedaan worden bij De Rode Loper. Kijk voor een aanvraag eerst wat de mogelijkheden zijn van de  landelijke beurs  in 2021.

_______________________________________________________________________________________

Studeer je voor een (tweede) bevoegdheid en kom je niet (meer) voor de landelijke lerarenbeurs in aanmerking? Vraag dan de Haagse Lerarenbeurs aan. Die is er speciaal voor leraren in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. 


De Haagse Lerarenbeurs is een tegemoetkoming van maximaal € 3.500 (bij een fulltime aanstelling, bedrag naar rato van de aanstelling). 

Wanneer kun je de beurs aanvragen?

  • Je studeert als tweedegraads leraar voor je eerstegraadsbevoegdheid 
  • Je hebt een pabodiploma en wilt een bevoegdheid halen voor het voortgezet onderwijs
  • Je bent nog onbevoegd, bijvoorbeeld als ziinstromer 
  • Je studeert voor een tweede bevoegdheid aan een lerarenopleiding (je hebt al een eerste bevoegdheid)
  • Je werkt op een school in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg
  • Je hebt een aanstelling van minstens 0,3 fte
  • Je komt niet (meer) in aanmerking voor de landelijke Lerarenbeurs of rijkssubsidie voor zijinstromers.

Waarom deze beurs? 
Met deze beurs wil de wethouder van Onderwijs het aantal onbevoegd gegeven lessen terugdringen. Al meer dan 200 leraren kregen sinds deze beurs werd geïntroduceerd (voorjaar 2011) dit financiële steuntje in de rug bij hun studie. 

Hoe vraag je de Haagse Lerarenbeurs aan?
Download op deze pagina vanaf 1 januari 2021 het aanvraagformulier, onderteken het, samen met je rector of directeur, scan het en mail het naar info@derodeloper.nu. Jij en de schoolleiding krijgen zo spoedig mogelijk bericht over de toekenning.
De beurs wordt rechtstreeks aan je overgemaakt. 

De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. 
Er is een limiet aan het totale budget voor deze beurs.

Vragen? 
Mail ze naar info@derodeloper.nu