Leergang Cultuurverandering vanuit de ‘coulissen-ruimte’ en ‘kleedkamer’ van een stedelijke schoolcultuur

In deze leergang gaat onderwijssocioloog Iliass El Hadioui in op de effecten van een (super-)diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Hij bespreekt dit binnen de context van de verscherpte kansenongelijkheid in het stedelijk onderwijs tijdens de coronacrisis en daarvoor. In het bijzonder gaat hij in op het switchgedrag van leerlingen tussen de binnenschoolse en buitenschoolse leefwerelden. El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot het geloof in eigen kunnen – self efficacy – om de schoolladder te ervaren als hun ladder en deze te beklimmen.

Kansengelijkheid binnen het onderwijs is daarmee niet alleen een kwestie van stelselwijzigingen maar ook van een mentale shift bij leerlingen en professionals en een cultuuromslag binnen onderwijsinstellingen. In deze leergang wordt stapsgewijs ingegaan op de interventies die schoolleiders kunnen plegen om deze transformatie in gang te zetten. Deze interventielogica is gebaseerd op systematisch wetenschappelijk onderzoek binnen het professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma De Transformatieve School voor scholen in een stedelijke omgeving.

Doelgroep
Schoolleiders, teamleiders, coördinatoren en intern begeleiders in het vo

Trainer(s)
Iliass El Hadioui
De Transformatieve School

Iliass El Hadioui
Iliass El Hadioui

Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Hij is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ten slotte is hij lid van de Onderwijsraad.

Data
De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten op:
donderdag 14 januari 2021
donderdag 28 januari 2021
donderdag 11 februari 2021
donderdag 4 maart 2021

Tijd
Steeds van 10.00 – 12.00 uur

Locatie
Volgt.

Kosten
De kosten voor deze cursus blijven door subsidie van de gemeente Den Haag beperkt tot € 750,- per deelnemer. Deze kosten worden gefactureerd aan de school.

Aanmelden
Wij verzoeken je je alleen aan te melden als je alle bijeenkomsten bij kunt wonen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief