Mastermodule Stuurkunst (tweede serie)

Wegens grote belangstelling organiseert De Rode Loper een tweede serie van de Mastermodule Stuurkunst.

Hoe geef je leiding aan samenwerken?
Leidinggeven aan een groep mensen blijkt veelal lastiger dan in één-op-één gesprekken. Zeker ‘gedoe’ in een groep is niet leuk, terwijl dat juist weleens een goed begin van samenwerken zou kunnen zijn. Om goed samen te werken, moet je namelijk ook een beetje houden van gedoe. En je moet gevoelig worden voor dat wat je niet ziet, maar wat er wel is.

Leidinggeven vraagt om vaardige stuurkunst van een leidinggevende of voorzitter, om het lef je te begeven in een gebied waar de route van A naar B niet zonder meer vastligt, om geduld als het even niet gaat zoals gewenst en er van alles bij jou neer wordt gelegd, omdat het  team er met elkaar niet meer uitkomt. Bovendien vraagt leidinggeven dat je je eigen kwaliteiten en patronen kent en dat je zicht hebt op wat je zelf lastig vindt. Om vervolgens met dit ongemak beter om te leren gaan.

Er zijn twee belangrijke ontwikkelingslijnen om succesvol samenwerken te sturen en eraan bij te dragen dat teams eigenaar worden van het resultaat:

een ontwikkeling van ‘sturen op het individu’ naar ‘sturen van de groep als geheel’;
een ontwikkeling van ‘sturen op inhoud’ naar ‘sturen op het proces van samenwerken en de relaties in een groep’.

Programma
De opleiding bestaat uit 4 losse dagen waarin mensen theorie over teamontwikkeling, systeemdenken, en interventies aangereikt krijgen. Daarnaast oefenen de deelnemers in verschillende situaties om zo hun vaardigheid van het interveniëren in groepsprocessen te versterken. Deelnemers krijgen per dag verschillende voorbereidingsopdrachten zoals leeswerk, een observatie van elkaar in het werk, een analyse van het eigen team en het reflecteren op eigen kracht in relatie tot teams.

In Stuurkunst werken en oefenen we vooral met eigen casuïstiek waarbij deelnemers gaandeweg ervaren hoe ze een groep zo kunnen ondersteunen dat ze een ontwikkeling doormaken in hoe ze met elkaar werken en leren. En zo betere resultaten halen. In de opleiding maken de deelnemers kennis met SAVI®, een model om verbaal gedrag in groepen te leren observeren en erop te interveniëren.

In de training gebruiken we fragmenten uit films en documentaires over samenwerken en teamwork. Aan de cursisten wordt gevraagd als voorbereiding op de training twee films te bekijken en daarop te reflecteren. We vragen de mensen ook om opnames van hun eigen praktijk te maken.

Doelgroep
Leidinggevenden in het vo

Trainer(s)
Bart Schipmölder en Cunera van Hal
NSO-CNA Leiderschapsacademie

Bart Schipmölder heeft ruime ervaring als leiderschapstrainer. Zijn passie zit vooral in het langdurig in beweging brengen van mensen en organisaties. Dit door te stimuleren dat mensen verantwoordelijkheid nemen en meer over zichzelf te weten komen. Met zijn achtergrond als bedrijfseconoom kan hij mooi de verbinding maken tussen leiderschap en strategische bedrijfsvoering en financiën. Hij heeft een lange ervaring als leidinggevende en is sinds januari 2015 lid van het MT van NSO-CNA Leiderschapsacademie. Sinds november 2018 is hij directeur-bestuurder.

Cunera van Hal werkt als trainer en coach vanuit het systeemperspectief aan samenwerking en leiderschapsontwikkeling. Met teams werkt ze aan het verbeteren van hun werkklimaat en productiviteit door functionele rollen te verbinden met doel en context. Groepsdynamiek en verschillen in teams te leren gebruiken en gedoe minder ‘persoonlijk te nemen’ Ze stimuleert nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding. Als gecertificeerd SAVI® Trainer leert ze anderen hun communicatie te doorzien en werkgesprekken te krijgen die echt werken – die productief en plezierig zijn. SAVI® is ontwikkeld door Yvonne Agazarian en Anita Simon en een geregistreerd handelsmerk van Claudia Byram en Frances Carter.

Data studiedagen groep 2:
4 februari 2021
4 maart 2021
15 april 2021
20 mei 2021

Tijd:
Steeds van 09.00 – 17.00 uur

Locatie
Volgt (locatie in Den Haag)

Kosten
De kosten voor deze cursus blijven door subsidie van de gemeente Den Haag beperkt tot € 500,- per deelnemer. Deze kosten worden gefactureerd aan de school.

De cursus is inmiddels gestart; je kunt je helaas niet meer aanmelden.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief