Nieuws

Nieuws

Werving zij-instromers weer gestart

In onze regio is weer een wervingscampagne gestart voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs en mbo. Deze campagne, ‘Leraar van Buiten’

Professionaliseringsprogramma 2020-2021 bekend

Het nieuwe programma voor 2020 - 2021 is verschenen. De Rode Loper stuurt dit jaar géén papieren gids. Het gehele aanbod staat online: op www

Ook eerstegraads bevoegd worden in Den Haag

In Den Haag is geen lerarenopleiding. Daarom is een aantal jaren geleden gestart met twee tweedegraads-bevoegdheidsopleidingen die de

Workshop 'Uurtje voor de klas'

De campagne 'Word leraar in Den Haag' voor leerlingen van de bovenbouw havo en vwo zou ín de scholen een vervolg krijgen. Dat kwam anders te

Professionaliseringsprogramma 2020-2021

We leggen de laatste hand aan weer een mooi en uitgebreider professionaliseringsprogramma voor 2020-2021.
Voor het eerst worden ook – in nauwe

Nog budget voor de Haagse Lerarenbeurs

Al veel jaren kennen we de Haagse Lerarenbeurs. Docenten die een bevoegdheid willen halen en geen aanspraak (meer) kunnen maken op een

Module ‘Ik ga voor de klas’ in juni

In juni 2020 bieden we de module ‘Ik ga voor de klas’ aan. Deze module geeft zij-instromers pedagogische en didactische handvatten voor een

Start Haagse Onderwijs Expeditie op 28 augustus

Met ingang van komend schooljaar nodigen we nieuwe, ambitieuze docenten uit om deel te nemen aan de Haagse Onderwijs Expeditie. Het doel is om

Gezocht: stageplaatsen studenten minor Ingenieur én Docent!

Zeventien studenten van de technische faculteit van de Haagse Hogeschool hebben zich aangemeld voor de minor Ingenieur én Docent komend

Website wordleraarindenhaag.nl gelanceerd

Wie mogelijk wil overstappen naar werken in het Haagse onderwijs kan zich oriënteren op de website wordleraarindenhaag.nl , hét Haagse