Nieuws

Nieuws

Maximum aantal deelnemers 'Leraar van Buiten' bereikt - wat nu?

Je hebt belangstelling om in te stromen als zijinstromer in het voortgezet onderwijs en je wilt je aanmelden voor de informatiebijeenkomst 'Leraar van Buiten

Jaarprogramma met plannen in 2019

Voortzetting van Job Twinning, uitbreiding van de imagocampagne 'Leraar in de zon', meer deelnemers aan de educatieve minor 'Ingenieur én Docent'.

Laatste open plaatsen in ons professionaliseringsprogramma

Zo’n 125 docenten en leidinggevenden nemen al deel aan een cursus, training of leergang uit ons professionaliseringsprogramma.

Persoonsgerichte begeleiding zijinstroomkandidaten

De Rode Loper verwacht meer dan honderd bezoekers voor het VO-programma op de informatiebijeenkomst 'Leraar van Buiten' op 14 november in het Hofstad Lyceum.

Nog ruimte in budget Haagse Lerarenbeurs

Er is dit kalenderjaar nog geld beschikbaar voor Haagse Lerarenbeurzen! Attendeer leraren op dit financiële steuntje in de rug.

Start nieuwe bevoegdheidstrajecten

Op dinsdag 4 december 2018 houden we voorlichtingsbijeenkomsten voor (potentiële) deelnemers aan nieuwe bevoegdheidstrajecten; één voor groepsleerkrachten en

Welkom op Leraar van Buiten - 14/11

N.B. Aanmelden voor Leraar van Buiten op 14/11 is niet meer mogelijk.

Afgestudeerde academici voor de klas: Trainees in onderwijs

Het programma 'Trainees in onderwijs' zoekt voor volgend schooljaar partnerscholen, waar een nieuwe lichting trainees als docent aan de slag kan gaan.

Sluit je aan bij de community van trotse leraren!

De stad Den Haag voert een campagne gericht op erkenning van het belang van de leraar voor de toekomst van de stad.

Haagse Onderwijscafé's

Op dinsdag 11 september en woensdag 7 november houdt HCO, adviesbureau voor het (Haagse) onderwijs, de eerste onderwijscafé's van dit schooljaar (2018-2019).