Nieuws

Nieuws

Oproep: mail je suggestie voor professionalisering in 2019-2020

De voorbereidingen voor het nieuwe professionaliseringsprogramma 2019-2020 zijn in volle gang. Suggesties voor opleidingen, workshops of andere

Jaarprogramma met plannen in 2019

Voortzetting van Job Twinning, uitbreiding van de imagocampagne 'Leraar in de zon', meer deelnemers aan de educatieve minor 'Ingenieur én Docent'

Laatste open plaatsen in ons professionaliseringsprogramma

Zo’n 125 docenten en leidinggevenden nemen al deel aan een cursus, training of leergang uit ons professionaliseringsprogramma. Wil je je dit

Persoonsgerichte begeleiding zijinstroomkandidaten

De Rode Loper verwacht meer dan honderd bezoekers voor het VO-programma op de informatiebijeenkomst 'Leraar van Buiten' op 14 november in het

Nog ruimte in budget Haagse Lerarenbeurs

Er is dit kalenderjaar nog geld beschikbaar voor Haagse Lerarenbeurzen! Attendeer leraren op dit financiële steuntje in de rug.

Dit kalenderjaar

Start nieuwe bevoegdheidstrajecten

Op dinsdag 4 december 2018 houden we voorlichtingsbijeenkomsten voor (potentiële) deelnemers aan nieuwe bevoegdheidstrajecten; één voor

Welkom op Leraar van Buiten - 14/11

N.B. Aanmelden voor Leraar van Buiten op 14/11 is niet meer mogelijk. Lees hier meer. 

Misschien denk je er al een tijdje over na: past het

Afgestudeerde academici voor de klas: Trainees in onderwijs

Het programma 'Trainees in onderwijs' zoekt voor volgend schooljaar partnerscholen, waar een nieuwe lichting trainees als docent aan de slag kan

Sluit je aan bij de community van trotse leraren!

De stad Den Haag voert een campagne gericht op erkenning van het belang van de leraar voor de toekomst van de stad. Onderwijswethouder Saskia

Haagse Onderwijscafé's

Op dinsdag 11 september en woensdag 7 november houdt HCO, adviesbureau voor het (Haagse) onderwijs, de eerste onderwijscafé's van dit schooljaar