75 Professionals geïnteresseerd in Haags VO - verslag Leraar van Buiten 2017

75 Professionals geïnteresseerd in Haags VO - verslag Leraar van Buiten 2017

De informatiebijeenkomst Leraar van Buiten op woensdagavond 8 maart 2017 werd door zo'n 75 mensen bezocht. Hoewel ze nu een andere functie of vooropleiding hebben, trekt het onderwijs op een school in de Haagse regio.

Ze hoorden wat een zij-instroomtraject inhoudt en of er maatwerk mogelijk is bij de opleiding. Medewerkers van de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool Utrecht, ICLON (Leiden) en SEC (TU Delft) gaven hen informatie. Ook konden ze vragen stellen aan de HRM-adviseur van een grote Haagse scholengroep, en aan twee ervaringsdeskundigen die eerder als zijinstromer overstapten naar het onderwijs.

Bezoek open dag lerarenopleiding
Een vervolgstap is een bezoek aan een open dag van een lerarenopleiding.
 

Groepsoverzicht 780x520.JPG
Veel talent in de zaal!

Foto Arno Peters 780x520.JPG
Arno Peters, bestuursvoorzitter van VO Haaglanden, noemt de kenmerken van een goede docent, genoemd in onderzoek van LAKS door 1.500 leerlingen.

Groep 780x520.JPG
In kleine groepen wordt aanvullende informatie gegeven en worden vragen beantwoord door vertegenwoordigers van lerarenopleidingen.

Foto's: Bart Versteeg