Hoogopgeleide statushouder wordt biologiedocent

Hoogopgeleide statushouder wordt biologiedocent

In Amsterdam staan al statushouders voor de klas die in hun herkomstland leraar waren. Ook in Den Haag loopt een statushouder zich warm.

In Amsterdam staan al statushouders voor de klas die in hun herkomstland docent waren. Ook in Den Haag loopt een statushouder zich warm.

Ali al Ali (30) was bevoegd biologiedocent in Aleppo, universiteitsstad in Noord-Syrië. Vijf jaar geleden vluchtte hij via Turkije naar Nederland, in een rubberboot over de Egeïsche Zee. Hij kreeg inmiddels zijn verblijfsvergunning voor vijf jaar, volgde verschillende intensieve taalcursussen, haalde een diploma op B2-niveau, en wordt nu op Dalton Voorburg voorbereid op een baan als docent. Een interview in de personeelskamer.

‘In Aleppo studeerde ik biologie, met als specialisatie microbiologie. Ik studeerde in 2012 af, als beste student in mijn studiejaar. Ik heb drie jaar als biologiedocent gewerkt op een middelbare school. Door de oorlog ben ik alles kwijtgeraakt. Eigenlijk moest ik verplicht het leger in. Maar ik wilde geen wapens gebruiken, ik wilde verder studeren en lesgeven. Het gebied waar ik woonde – Afrin – is nu helemaal vernietigd. Het wordt bezet door het Turkse leger en door terroristen. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar weer naar terugga en helemaal opnieuw moet beginnen.’

Lessen over het menselijk lichaam
Ali al Ali bezocht in mei 2019 de informatieavond ‘Leraar van Buiten’ in Den Haag, samen met een mentor van Werkplaats De Mussen. Ali was in het begin pessimistisch, vertelt hij. Maar dankzij programmamanager Gert van den Ham kreeg hij al snel een afspraak met Paul Hendriks, rector van Dalton Voorburg, waar hij stage mocht lopen. Dat doet hij inmiddels een half jaar, met name in de tweede klassen havo, vwo en gymnasium. ‘Ik zit in de klassen, ik luister naar de lessen en probeer leerlingen te helpen als ze dit nodig hebben. Ook geef ik soms delen van lessen over het menselijk lichaam, bijvoorbeeld over de voortplanting, ademhaling en spijsvertering. Dat was in het begin heel spannend, maar ik was vroeger ook leraar, al was het in een andere taal.’

‘Onderwijssystemen zijn anders’
Ali zoekt nu in overleg met De Rode Loper naar een geschikte verkorte lerarenopleiding. Hij beseft dat hij veel vaktaal moet leren, en ook dat hij op pedagogisch-didactisch gebied nog bijgespijkerd kan worden. ‘Leerlingen hier zijn meer zelfstandig en de technologie is ook anders. Bij ons in Syrië schreven we alles op het bord; hier gebruiken we ook de beamer en het scherm. En het onderwijssysteem is anders: in Syrië zitten alle leerlingen van een bepaalde leeftijd bij elkaar in de klas, zowel de slimme als minder slimme. Ook zijn de klassen groter: 40 in Syrië, maar maximaal 28 in Nederland. Ik vind het Nederlandse systeem beter, want hier hoef je niet met veel verschillende soorten leerlingen in een klas om te gaan. Je weet: dit is een vmbo-klas, bijvoorbeeld.’

‘Leren van de feedback van collega’s’
De begeleiding door collega-docenten is goed, merkt Ali. ‘De vier andere biologieleraren geven me feedback, en daar probeer ik van te leren. Ik voelde me hier meteen thuis. Ik bof dat de school in Voorburg is; met tien minuten fietsen vanaf mijn huis ben ik er.’
Vóór Ali bij Dalton Voorburg terecht kwam, heeft hij vrijwilligerswerk gedaan op het gebied van voorlichting bij Vluchtelingenwerk in Den Haag. Hij gaf voorlichting over wat het is om vluchteling te zijn. ‘Daardoor is mijn taalniveau verbeterd.’ Ook heeft hij kort in de horeca gewerkt, omdat de contactambtenaar bij de gemeente Voorburg dit adviseerde. Maar Ali zocht meer hooggeschoold werk; hij was per slot van rekening in Syrië leraar. Daarin lijkt hij te slagen.
Ali pleit voor een verkorte lerarenopleiding voor statushouders. Want het eerste probleem is de taal: ‘Zonder taal kun je niets doen’. Ook de pedagogisch-didactische benadering is een must in zo’n opleiding. Ali kan niet wachten tot deze opleiding er is!
Was het eerst zijn droom om in Syrië te werken als leraar, nu hoopt hij in Nederland te mogen blijven en op een plek te kunnen werken die aansluit bij zijn achtergrond als leraar.

'Faire start'
Rector Paul Hendriks bood Ali graag een stageplek op zijn school, Dalton Voorburg. Hij zegt: ‘Ik was zeer onder de indruk van de beheersing van de Nederlandse taal door Ali en zijn motivatie. Ik vind dat vluchtelingen zoals Ali een faire start moeten krijgen in onze maatschappij om een nieuwe toekomst op te bouwen. Ik ben trots als ik zie hoe Ali met de leerlingen en de collega's omgaat.’

Dalton Voorburg is een school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium van Scholengroep Spinoza.