Meld je aan Leraar van Buiten voor 14 november 2018 in Hofstad Lyceum

Meld je aan Leraar van Buiten voor 14 november 2018 in Hofstad Lyceum

De volgende voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers houden we op woensdag 14 november 2018 in het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, Den Haag. Het wordt de tweede informatieavond van dit (kalender)jaar.

De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Ook dit keer wordt de avond samen met het primair onderwijs in Den Haag georganiseerd.
Anders dan op de vorige bijeenkomst van dit voorjaar (7 maart 2018) zal er sneller een splitsing plaatsvinden van belangstellenden in het primair onderwijs (PO) en personen die geïnteresseerd zijn in het voortgezet onderwijs (VO).
Ook zal de groep van serieus geïnteresseerden/potentiële kandidaten na deze avond veel persoonsgerichter worden gevolgd en begeleid dan eerder het geval was, onder andere met centraal georganiseerde snuffelstages en oriëntatieworkshops.

Aanmelden
Geef je op via ons e-mailadres info@derodeloper.nu voor deze avond.
Aanmelden kan tot en met 7 november 2018. Er is een maximum van 250 aanwezigen.

Het Hofstad Lyceum aan het Colijnplein.