Nieuw: maatwerkbegeleiding voor startende docenten

Nieuw: maatwerkbegeleiding voor startende docenten

De Rode Loper wil de begeleiding voor startende docenten vernieuwen door maatwerk te bieden en start daarom met twee proeftuinen.

De Rode Loper wil de begeleiding voor startende docenten vernieuwen door maatwerk te bieden en start daarom met twee proeftuinen.

De afgelopen jaren heeft De Rode Loper veel aandacht gegeven aan het werven van potentiële nieuwe (‘zijinstromende’) docenten. Bij het ontbreken van een initiële lerarenopleiding in Den Haag is deze focus verklaarbaar.
Veel minder aandacht is uitgegaan naar de vraag waarom relatief zoveel docenten al naar korte(re) tijd (1-5 jaar) de school of zelfs het onderwijs weer verlaten. De inspanningen om nieuwe docenten voor het onderwijs te vinden, worden voor een belangrijk deel snel te niet gedaan.

De consequentie is dat het wervings- en selectieproces ‘aan de voorkant’ opnieuw moet starten. Het is dus de moeite waard om startende docenten de begeleiding te bieden die nodig is om hun weg in het onderwijs te kunnen vinden en hen te behouden.
De Rode Loper wil de bestaande opleidings- en begeleidingsstructuren vernieuwen; maatwerk is hierbij het sleutelwoord.

Proeftuinen
Een projectteam, bestaande uit schoolleiders, HR-specialisten, vertegenwoordigers van de twee opleidingsscholen en een projectleider, initieert twee proeftuinen. De proeftuinen bestaan uit vier coaches, vier ‘groene’ starters en vier zijinstromers. Binnen deze proeftuinen geven we schooloverstijgend een omgeving vorm voor (maatwerk)begeleiding. De uitvoering wordt gemonitord door actieonderzoek.

In oktober starten we met de proeftuinen.
We houden u op de hoogte!