Nog budget voor de Haagse Lerarenbeurs

Nog budget voor de Haagse Lerarenbeurs

Al veel jaren kennen we de Haagse Lerarenbeurs. Docenten die een bevoegdheid willen halen en geen aanspraak (meer) kunnen maken op een (landelijke) financiële tegemoetkoming komen in aanmerking voor deze Haagse Lerarenbeurs.
De beurs bedraagt max. € 3.500, toekenning naar rato van de omvang van het dienstverband.

Ook voor het behalen van een tweede bevoegdheid kan - sinds vorig jaar - de Haagse Lerarenbeurs worden aangevraagd.
Uit evaluaties blijkt telkens weer hoezeer de beurs op prijs wordt gesteld door docenten die er gebruik van kunnen maken. Vraag hier de beurs aan.