Nog ruimte in budget Haagse Lerarenbeurs

Nog ruimte in budget Haagse Lerarenbeurs

Er is dit kalenderjaar nog geld beschikbaar voor Haagse Lerarenbeurzen! Attendeer leraren op dit financiële steuntje in de rug.

Dit kalenderjaar is er een fors bedrag voor deze speciale lerarenbeurs beschikbaar gesteld. Velen hebben deze mogelijkheid benut.
Hier staat vermeld wie hiervoor in aanmerking komen. Daar is ook het aanvraagformulier te vinden.