Realistische informatie op 'Leraar van Buiten' - verslag Leraar van Buiten 2016

Realistische informatie op 'Leraar van Buiten' - verslag Leraar van Buiten 2016

‘Een pittig traject’ en ‘Het is keihard werken’. Maar ook: ‘Als een zijinstromer slaagt, is hij of zij een geweldige aanwinst voor het team’.
Die geluiden waren te horen op ‘Leraar van Buiten’, de informatieavond voor potentiële zijinstromers die De Rode Loper elk voorjaar organiseert op een school in de Haagse regio.

Zo’n 25 mensen kwamen af op deze voorlichtingsavond die gehouden werd op 2 maart 2016. Onder hen enkele ondernemers, managers en communicatie- of personeelsadviseurs. De aanwezigen hadden veelal afgeronde hbo- en wo-opleidingen, en toonden interesse om leraar te worden in tekortvakken als wiskunde, Nederlands, Engels en economie. Of... Chinees.

Bevoegdheid halen
Programmaleider Martin van der Harst van De Rode Loper praatte hen bij over de huidige praktijk en procedures om als professional vanuit een ander beroep een goede vakdocent te worden op een school voor voortgezet onderwijs. Centraal in zijn speech stond de noodzaak om – binnen enkele jaren – een onderwijsbevoegdheid te halen. Deze eis stelt de overheid aan de scholen, en zij verbindt hier ook een subsidie aan onder bepaalde voorwaarden.

Ervaringsdeskundige
De aanwezigen konden in een kleinschalige setting vragen stellen aan rectoren van Haagse scholen, lerarenopleiders uit Leiden, Delft en Utrecht, een P&O-adviseur en ervaringsdeskundige Pieter Jongenelen van het Segbroek College, die zich omschoolde van civiel ingenieur naar wiskundedocent, terwijl hij al lesgaf op een school.
Gevraagd werd onder andere hoe je een school selecteert op de kwaliteit van de begeleiding voor startende docenten (antwoord: kies een school die is aangesloten bij de Opleidingsschool Haaglanden, daar is samenhangende begeleiding), hoeveel uren je als studerende zijinstromer les kunt geven (antwoord: circa 8 à 10 per week), hoe je ‘een voet tussen de deur krijgt’ op een school (antwoord: schrijf een open sollicitatiebrief), en welke specifieke vooropleiding ‘verwant’ is voor de lerarenopleiding in een bepaald schoolvak (antwoord: een overzicht vind je op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-36407.html).

Tips voor beginnende zijinstromers
Ervaringsdeskundige Pieter: 'Je moet er echt voor gáán. Gooi jezelf er helemaal in. Blijf dicht bij jezelf. Houd van je vak. Geef leerlingen individuele aandacht. Hoe kort of lang ook, dat gaat je helpen!'. 
Een ervaren rector: 'Zorg ervoor dat je de namen van je leerlingen al uit je hoofd kent vóór de eerste les begint, dan sta je met 3-0 voor. Sta bij je lokaal vóór de leerlingen komen en begroet ze. Maak eens een compliment aan een leerling; wen eraan dat dit soort dingen belangrijk is.'
De lerarenopleider: 'Focus de eerste drie maanden dat je stage loopt op je relatie met leerlingen.'  

Vervolg
Na afloop van de bijeenkomst waardeerden de bezoekers ‘Leraar van Buiten 2016’ met gemiddeld een 8. Ze gingen naar huis met een overzicht van de Open dagen van lerarenopleidingen in de Randstad, waar ze zich verder kunnen oriënteren op een eventuele overstap naar het voortgezet onderwijs.
Algemene tips zijn ook:
- zorg voor ervaring in het omgaan met groepen jongeren, bijvoorbeeld in de sport of bij de scouting
- vraag op een school of je een dag of een week mag meelopen op school (snuffelstage)
- volg een schooloriëntatietraject bij het ICLON in Leiden (als je weet dat je vooropleiding aansluit bij de lerarenopleiding)
- stuur een open sollicitatie. Als deze kansrijk is, zal de school hierop reageren.