Save the date: 28 mei 2019 - 'Leraar van Buiten'

Save the date: 28 mei 2019 - 'Leraar van Buiten'

Save the date: de volgende informatieavond voor potentiële zijinstromers vindt plaats dinsdag 28 mei 2019 op het Edith Steincollege in Den Haag.
Adres: Louis Couperusplein 33, 2514 HP Den Haag.
Tijden en programma worden nog bekendgemaakt via deze site.