'Weet je hoe interessant pubers zijn?'

'Weet je hoe interessant pubers zijn?'

Tachtig mensen kwamen ondanks de pensioenstaking op 28 mei naar het Edith Stein College voor de informatieavond over werken in het voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving. Na afloop gaven 27 personen zich op voor een snuffelstage.

‘Weet je hoe interessant pubers zijn? In Den Haag hebben twee pubers de klimaatmars georganiseerd. Anderen hebben op een Haagse school een lhbt-gemeenschap opgericht, waar zelfs koningin Máxima op bezoek kwam. Ze zijn ons vaak vooruit met nieuwe ontwikkelingen!’

Zo enthousiasmeerde clusterdirecteur Johan van Dam van Lucas Onderwijs de circa tachtig bezoekers van de informatieavond over werken in het voortgezet onderwijs in de Haagse regio, die op dinsdag 28 mei plaatsvond op het Edith Stein College. Ondanks de #pensioenstaking vonden de  geïnteresseerden hun weg naar deze mooie school in het centrum van Den Haag.
Ze kwamen uit allerlei beroepen: van leerkracht in het basisonderwijs tot statushouder uit Syrië, van communicatieadviseur tot jurist/ondernemer.

Allen waren of raakten doordrongen van het belang van leraar-zijn in de Haagse regio. Ze kregen informatie van een ervaringsdeskundige zijinstromer, voorlichting over de mogelijkheden op lerarenopleidingen, uit het leven gegrepen verhalen van rectoren of directeuren over hoe het eraan toegaat op een middelbare school, of de wettelijke kaders voor de inschaling qua salaris plus subsidiemogelijkheden. Dit hielp hen om een stap verder te komen in het denken over een carrièreswitch.

Na afloop konden ze op het evaluatieformulier aangeven of ze belangstelling hebben voor een snuffelstage; dat deden maar liefst 27 aanwezigen.
De organisatie van de avond houdt contact met iedere aanwezige om geen talenten te missen voor het Haagse onderwijs.

Meer informatie over zijinstromen op www.wordleraarinhetvo.nl of www.derodeloper.nu

 

Programmamanager Gert van den Ham licht het programma toe

Clusterdirecteur Johan van Dam (Lucas Onderwijs) enthousiasmeert aanwezigen voor het samenwerken met pubers

 

Ervaringsdeskundige Pieter Jongenelen vertelt over de ups & downs als zijinstromer

Een rector en directeur gaan in op de begeleiding op school, en beantwoorden vragen van aanwezigen