Workshop 'Uurtje voor de klas'

Workshop 'Uurtje voor de klas'

De campagne 'Word leraar in Den Haag' voor leerlingen van de bovenbouw havo en vwo zou ín de scholen een vervolg krijgen. Dat kwam anders te liggen door de coronacrisis.
Dit najaar willen we leerlingen die interesse hebben om een lerarenopleiding te volgen de mogelijkheid geven om binnen de eigen (of een andere) school een les te verzorgen voor medeleerlingen. Ter voorbereiding bieden we belangstellende leerlingen een professionele workshop aan.
'Uurtje voor de klas' bestaat uit een workshop van 2 uur, waarin leerlingen een les voorbereiden. Vervolgens geeft de leerling een uurtje les, waarna de les wordt geëvalueerd.

Leerlingen kunnen worden aangemeld door schoolleiders en decanen. Na de zomervakantie sturen wij hen hierover meer informatie.

Contactpersoon is Marjolijn de Kroon, (06) 1877 5617 of e-mail: marjolijn.dekroon@derodeloper.nu