Open dagen lerarenopleidingen

Open dagen lerarenopleidingen

2 0 1 9

 

Oktober

Zaterdag 5 oktober 2019, Open dag Hogeschool Utrecht

 

November

Zaterdag 2 november 2019, Open dag Hogeschool Rotterdam
Vrijdag 8 november 2019, 9.00-18.00 uur, Masterdag Universiteit Leiden (eerstegraadsopleidingen ICLON)
Dinsdag 12 november 2019, Open avond Hogeschool Utrecht (deeltijd)
Donderdag 21 november 2019, Masterevent TU Delft (eerstegraadsopleiding SEC)
Zaterdag 23 november 2019, Open dag Hogeschool Utrecht

 

2 0 2 0

 

Maart

Vrijdag 13 maart 2020, 9.00-18.00 uur, Masterdag Universiteit Leiden (eerstegraadsopleidingen ICLON)
Zaterdag 14 maart 2020, Open dag Hogeschool Utrecht
Donderdag 26 maart 2020, Masterevent TU Delft (eerstegraadsopleiding SEC)

 

April

 

Dinsdag 21 april 2020, Open avond Hogeschool Utrecht (deeltijd)

 

Juni

Dinsdag 9 juni 2020, Open avond Hogeschool Utrecht (deeltijd)

 

November

Donderdag 19 november 2020, Masterevent TU Delft (eerstegraadsopleiding SEC)