Over De Rode Loper

De Rode Loper maakt zich sterk voor:

  • de instroom van nieuwe docenten binnen het voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
  • de verdere ontwikkeling van docenten en leidinggevenden in dit gebied.

De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De gemeente Den Haag subsidieert het werk van De Rode Loper. De aangesloten scholen steken er tijd en menskracht in.

Bestuur

De klankbordgroep vormt het bestuur van De Rode Loper.

  • Jeroen Bos (Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College), namens VO Haaglanden
  • Johan van Dam, namens Lucas VO Den Haag
  • Remco Hulsbergen (Veurs Voorburg en François Vatelschool) namens Scholengroep Spinoza
  • Arno Peters, bestuurder VO Haaglanden, namens de schoolbesturen in de Haagse regio
  • Agnes van Waardhuizen (Heldring College) namens Lucas Onderwijs
  • Swen Zuiderwijk (Christelijk Gymnasium Sorghvliet) namens de éénpitters
  • Gert van den Ham, programmamanager van De Rode Loper.

Geschiedenis

De Rode Loper is gestart in 2007, op initiatief van enkele schoolleiders in de Haagse regio. Het VOS (Schoolleidersberaad van het Voortgezet Onderwijs) en VOP (VO-Platform, de schoolbesturen van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg) zijn bestuurlijk verantwoordelijk.