Professionaliseringsaanbod

Professionaliseringsaanbod

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren en schoolleiders ontwikkeld, op locaties in Den Haag!
Er is keus uit vier cursussen voor leraren (en OOP'ers) en drie voor schoolleiders.
Het brede programma is samengesteld in nauwe samenspraak met de klankbordgroep van De Rode Loper, waarin zes rectoren/directeuren zitting hebben, afkomstig uit de diverse besturen, en een bestuurder namens alle schoolbesturen in de Haagse regio.

Het aanbod
Dit zijn de cursussen, trainingen en workshops voor leraren:

- Omgaan met gedragsproblemen    
- Gemotiveerde en betrokken leerlingen
- Activerende didactiek
- Omgaan met korte lontjes en macho-/machagedrag (ook geschikt voor OOP'ers)

Dit zijn de masterclasses en leergangen voor schoolleiders:

- 5 Masterclasses Leiderschap in het grootstedelijk onderwijs
- Leergang Leidinggeven aan Leren
- Leergang Projectmatig werken aan kwaliteitsverbetering


Ook zijn er weer inspirerende en uitdagende programma's voor leraren en voor schoolleiders, De Haagse Lucifer voor leraren en De Haagse Lucifer voor schoolleiders. Dit zijn programma's van uitdagende lezingen en ontmoetingen waarin leraren en schoolleiders van gedachten kunnen wisselen met toonaangevende en inspirerende mensen uit de wereld van politiek, bedrijfsleven, kunst, wetenschap en onderwijs.

Aanmelden
Omdat aan deelname (beperkte) kosten voor de school zijn verbonden, lopen de aanmeldingen via de rectoren en directeuren. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 september 2018 met behulp van dit aanmeldformulier.

De Rode Loper hoopt dat veel leraren en leidinggevenden gebruikmaken van dit aanbod!

Klik op onderstaand plaatje voor de integrale studiegids (PDF, 270 kb).
 

 

Cover Professionaliseringsprogramma 2018-2019 300 x 400.jpg