Professionaliseringsaanbod

Professionaliseringsaanbod

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2019-2020 is een veelzijdig aanbod voor leraren en schoolleiders ontwikkeld, op locaties in Den Haag.
Het brede programma is samengesteld in nauwe samenspraak met de klankbordgroep van De Rode Loper, waarin zes rectoren/directeuren zitting hebben, afkomstig uit de diverse besturen, en een bestuurder namens alle schoolbesturen in de Haagse regio.

Het aanbod
Dit zijn de cursussen, trainingen en workshops voor leraren:

- Omgaan met korte lontjes en macho-/machagedrag (ook geschikt voor OOP'ers)
- Doceren in debatteren
- Activerende didactiek
- Theatervaardigheden voor het onderwijs
- Gemotiveerde en betrokken leerlingen

Er is ook een programma voor onderbevoegde leraren:
- Bevoegdheidstrajecten groepsleerkracht en tweedegraads bevoegdheid

Dit zijn de masterclasses en leergangen voor schoolleiders:
- Middenmanager: impact in het hart van de school
- Leidinggeven in grootstedelijk onderwijs
- Mastermodule Persoonlijk leiderschap (twee jaar)

Ook zijn er weer inspirerende en uitdagende programma's voor leraren en voor schoolleiders, De Haagse Lucifer voor leraren en De Haagse Lucifer voor schoolleiders. Dit zijn programma's van uitdagende lezingen en ontmoetingen waarin leraren en schoolleiders van gedachten kunnen wisselen met toonaangevende en inspirerende mensen uit de wereld van politiek, bedrijfsleven, kunst, wetenschap en onderwijs.

Bekijk de PDF van de gids door op onderstaand plaatje te klikken.

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk tot en met 13 september 2019 met behulp van dit aanmeldformulier.

 

De Rode Loper hoopt dat veel leraren en leidinggevenden gebruikmaken van dit aanbod!