Bevoegdheidstraject

Bevoegdheidstraject

In het voorjaar van 2020 start (in Den Haag) een nieuwe editie van het bevoegdheidstraject voor onderbevoegde leraren.
Je kunt kiezen uit twee programma’s, beide verzorgd door Hogeschool Utrecht:


1. Bevoegdheid groepsleerkrachten voor pabo-gediplomeerden

 

Doelgroep
Pabo-gediplomeerden (en PA) die werkzaam zijn in de onderbouw vmbo basis-kader en VSO.

Doelstelling
Behalen van bevoegdheid groepsleerkracht onderbouw (eerste twee leerjaren) vmbo basis/kader voor de vakken rekenen/wiskunde, Nederlands en vakken uit de profielkeuze.

Traject
Blended, waarvan een belangrijk deel via zelfstudie, digitale omgeving en werkplekleren.

Het opleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een algemeen pedagogisch/didactisch deel gericht op de specifieke doelgroep van de leerlingen onderbouw vmbo;
  • een deel vakinhoud en vakdidactiek rekenen/wiskunde;
  • een deel vakinhoud en vakdidactiek Nederlands;
  • een profieldeel vakinhoud en vakdidactiek. Je kiest uit de volgende profielen: Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Engels.

Studieduur en belasting
De belasting bedraagt gemiddeld 2 dagen per week, verspreid over 6 maanden. De opleiding wordt afgesloten met een assessment. Op dit moment is de gemiddelde studieduur 9 maanden (inclusief afstuderen).

Inhoud traject
Er zijn 12 leerteambijeenkomsten van 4 uur waarin de generieke en vakspecifieke onderdelen van het traject worden behandeld middels verschillende werkvormen. Deelnemers worden in de leerteambijeenkomsten begeleid in het vormgeven van de eindopdrachten van het traject. Zelfstudie vormt een belangrijk deel van het traject, via de blended leeromgeving.

De leerteambijeenkomsten vinden plaats in Den Haag. Hiernaast worden op de Hogeschool Utrecht facultatieve bijeenkomsten wiskunde georganiseerd.

Meer informatie?
Heb je nog vragen of interesse om deel te nemen aan dit traject, laat dan je gegevens achter via dit formulier. Wij nemen dan contact met je op.
Het traject start in het voorjaar van 2020, bij minimaal 12 deelnemers.

Kosten
Gesubsidieerd.

 

2. Maatwerktraject voor wie een tweedegraads bevoegdheid wil halen
 

Doelgroep
On(der)bevoegde docenten die werkzaam zijn in het tweedegraadsvakgebied.

Traject
In dit traject staan de leer- en ontwikkelbehoeften van de deelnemer centraal. Deze worden onder andere in kaart gebracht tijdens een valideringsassessment. Je maakt als deelnemer eigen keuzes om je leervragen te beantwoorden en leeruitkomsten aan te tonen. Hierbij is het uitgangspunt: kennis ontwerpen doet een student zelf met behulp van technologie. Kennis verdiepen en verbreden doet een student met zijn leerteam, medestudenten en opleider doormiddel van multidisciplinaire opdrachten. De onderwijspraktijk is hierbij een belangrijke leeromgeving.

Doelstelling
Het vakgerichte maatwerk-opleidingstraject leidt tot een tweedegraads bevoegdheid voor een specifiek vak. Dit geeft de bevoegdheid om les te geven op het mbo, vmbo, onderbouw havo en onderbouw vwo.

Studieduur en belasting
Het gaat om een maatwerktraject van ongeveer 2 jaar, studiebelasting max 3360 uur.
Start van het traject is een uitgebreid valideringsassessment dat bestaat uit een loopbaanportfolio,  lesbezoek en criterium gericht interview.
De opleiding wordt afgesloten met een bekwaamheidsonderzoek.

Voorwaarden voor toelating
Deelnemers met een vakverwante hbo- of wo-vooropleiding kunnen deelnemen aan het traject.
Minimum aantal deelnemers: 16

Kosten
Gesubsidieerd.

Procedure

stap 1 Valideringsassessment
Je wordt voorbereid op het maken van een portfolio voor het assessment met behulp van de digitale Opmaat-omgeving. Het assessment en het criteriumgerichte interview vinden plaats op jouw eigen werkplek.

stap 2 Vaststellen opleidingsprogramma
Na het assessment krijg je een opleidingsadvies en wordt een opleidingsprogramma samengesteld.

stap 3 Start programma
Deelnemers van verschillende lerarenopleidingen vormen een leerteam dat wordt begeleid door een leerteambegeleider. Afhankelijk van de module en het aantal studenten dat die module gaat volgen, komen docenten van de lerarenopleiding 1-2 keer per periode naar de locatie in Den Haag om de module te begeleiden. Verdere begeleiding vindt plaats op afstand en een beperkt aantal modules volg je in Utrecht.

In het traject wordt jouw werkervaring zoveel mogelijk meegenomen bij het vormgeven van bijvoorbeeld de eindopdrachten, dit binnen de wettelijk toegestane kaders.

Meer informatie?
Heb je nog vragen of interesse om deel te nemen aan dit traject, laat dan je gegevens achter via dit formulier. Wij nemen dan contact met je op.
Het traject start in het voorjaar van 2020, bij minimaal 16 deelnemers.