Doceren in debatteren

Doceren in debatteren

Debatteren als vaardigheid wordt steeds vaker een belangrijk onderdeel van burgerschapsontwikkeling gezien. Het moedigt de leerlingen aan om actief na te denken over maatschappelijke vraagstukken. Ze moeten zowel voor- als tegenargumenten bedenken en daardoor doen ze kennis op van verschillende meningen over uiteenlopende onderwerpen.

In vier bijeenkomsten word je klaargestoomd om debatlessen te verzorgen in je klas. In deze training komen de verschillende onderdelen van het debatteren aan bod: argumentatie, presentatie, verschillende debatvormen en beoordelen en feedback geven. Je voert de werkvormen zelf uit, waardoor je de vertaalslag naar je les in de klas kunt maken. Deze werkvormen behandelen de losse aspecten van het leren overtuigen, bijvoorbeeld alleen hóe je iets presenteert of hoe je een gestructureerde onderbouwing van een standpunt kunt geven zonder dat de inhoud van belang is. Je krijgt verschillende energizers aangereikt waarmee je een veilige sfeer in de klas creëert zodat leerlingen met meer plezier aan de slag gaan met de verschillende oefeningen.

Na afloop ontvangen de cursisten die de vier bijeenkomsten hebben bijgewoond een bewijs van deelname, een katheder, een debatbel én een uitgewerkt lesplan debatteren waarmee je direct in de klas aan de slag kunt gaan. En: na het volgen van de cursus ben je als docent niet alleen in staat zelf debatlessen te verzorgen, maar kun je ook je collega’s hierin meenemen.

Je oefent tijdens de bijeenkomsten met:

  • Mondeling uitdrukkingsvaardigheden, presentatie-, spreek- en gespreksvaardigheden;
  • Luistervaardigheden (luisteren, analyseren en reageren);
  • Schriftelijke taalvaardigheden (aantekeningen maken);
  • Argumentatieve vaardigheden, waardoor debatlessen zich ook uitstekend lenen om vakinhoudelijke onderwerpen te behandelen bij bijvoorbeeld maatschappijleer, geschiedenis of aardrijkskunde.

 

Doelgroep
Bevoegde docenten (eerstegraads, tweedegraads of pabo-bevoegd)

Trainer(s)
Ervaren trainers van Stichting Nederlands Debat Instituut

Data en tijd
De cursus bestaat uit vier gekoppelde bijeenkomsten. We vragen je vriendelijk je alleen in te schrijven als je deze alle vier kunt bijwonen.
woensdag 12 februari 2020      13.30 - 17.30 uur

woensdag 19 februari 2020      13.30 - 17.30 uur
woensdag 4 maart 2020           13.30 - 17.30 uur
woensdag 11 maart 2020         13.30 - 17.30 uur

Kosten
De kosten voor deze cursus blijven door subsidie van de gemeente Den Haag beperkt tot € 250,- per deelnemer. Deze kosten worden gefactureerd aan de school.

Locatie
We laten je tijdig weten op welke locatie deze cursus plaatsvindt.

Aanmelden
Meld je aan via dit aanmeldformulier.