Leergang Leiderschap binnen het stedelijk onderwijs

Leergang Leiderschap binnen het stedelijk onderwijs

Over de transformatie van het ‘podium’, de ‘coulissen’ en de ‘kleedkamer’ van een stedelijke schoolcultuur

In deze leergang gaat stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui in op de effecten van een (super-)diverse leefwereld in een stedelijke omgeving op de school- en instellingscultuur. In het bijzonder gaat hij in op het switchgedrag van leerlingen en studenten tussen de wereld binnen en buiten de leeromgeving. Dit switchen kan soms leiden tot onzekerheid en demotivatie in het klaslokaal of de collegezaal. El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self efficacy – het geloof in eigen kunnen - om de onderwijsladder te ervaren als hun ladder en deze te beklimmen.

Kansengelijkheid binnen het onderwijs is daarmee niet alleen een kwestie van stelselwijzigingen maar ook van een mentale shift bij studenten en professionals en een cultuuromslag binnen onderwijsinstellingen. In deze leergang wordt stapsgewijs ingegaan op de interventies die schoolleiders kunnen plegen om deze transformatie in gang te zetten. Deze interventielogica is gebaseerd op systematisch wetenschappelijk onderzoek binnen het professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma De Transformatieve School voor scholen in een stedelijke omgeving.

Doelgroep
School- en teamleiders van vo-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Deze training staat ook open voor leidinggevenden uit het Haagse primair onderwijs. Advies: schrijf per team of met een aantal collega's in om het meeste profijt uit deze training te halen.


Trainer

Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als wetenschappelijk docent verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is hij programmaleider binnen het cultuurveranderings -en professionaliseringsprogramma De Transformatieve School. Hij is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ten slotte is hij lid van de Onderwijsraad.

Zie ook: 'Werken aan gelijke kansen op de Transformatieve School' (Nationale Onderwijsweekkrant, najaar 2017).

 
Data en tijd
Deze leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten, die plaatsvinden op:

  • donderdag 26 september 2019
  • donderdag 17 oktober 2019
  • donderdag 14 november 2019
  • donderdag 16 januari 2020
  • donderdag 6 februari 2020

Tijd: steeds van 16.00 – 19.00 uur
 
Kosten
De kosten voor deze leergang blijven door subsidie van de gemeente Den Haag beperkt tot € 250,- per deelnemer. Deze kosten worden gefactureerd aan de school.
 
Locatie
We laten je tijdig weten op welke locatie deze cursus plaatsvindt.
 
Aanmelden
Meld je aan via dit aanmeldformulier.

Filmpje
Bekijk hier het filmpje met schoolleider Jeroen Bos over dit onderwerp: