Leiderschap in het grootstedelijk onderwijs

Leiderschap in het grootstedelijk onderwijs

In deze leergang van vijf masterclasses gaat Iliass El Hadioui in op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving.

In het bijzonder bespreekt hij hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (verborgen en uitgesproken) sociale codes van hun thuiscultuur, de peer group zoals de straatcultuur en hun schoolcultuur. Deze situatie leidt op scholen in een stedelijke omgeving tot demotivatie, voortijdige schooluitval en soms ook een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal.

El Hadioui laat vervolgens zien hoe jongeren, ondanks deze mismatch tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Deze omslag van een slachtofferhouding naar veerkrachtigheid ontstaat niet automatisch en overal.

Daarna neemt hij je mee in de concrete mechanismen die ten grondslag liggen aan deze microtransformaties in het klaslokaal. Hij baseert zich op de resultaten uit het Transformatieve School-onderzoek naar de effectieve pedagogisch-didactische patronen die aan de basis liggen van dit transformatief handelen.

Ten slotte gaat hij in op de cultuur binnen docententeams als belangrijke vehikel voor dit effectief professioneel handelen van de individuele docent en de fundamentele rol voor schoolleiders met betrekking tot deze cultuurverandering.
Dit laatste aspect bespreekt hij in het kader van de conclusie uit het laatste Inspectierapport over het gesignaleerde probleem van kansenongelijkheid, in het bijzonder op scholen die een diverse populatie leerlingen in huis hebben.
 
Doelgroep
Leidinggevenden in het vo (maximaal 5 per school)
 
Trainer
Iliass El Hadioui, stadssocioloog en onderwijsdenker
 
Data en tijd
Deze leergang bestaat uit vijf bijeenkomsten, die plaatsvinden op:

  • donderdag 4 oktober 2018
  • donderdag 18 oktober 2018
  • donderdag 1 november 2018
  • donderdag 15 november 2018
  • donderdag 29 november 2018

Tijd: steeds van 16.00 – 19.00 uur
 
Kosten
De kosten voor deze leergang blijven door subsidie van de gemeente Den Haag beperkt tot € 250,- per deelnemer. Deze kosten worden gefactureerd aan de school.
 
Locatie
We laten je tijdig weten op welke locatie deze cursus plaatsvindt.
 
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via dit formulier

Filmpje
Bekijk hier het filmpje met schoolleider Jeroen Bos over dit onderwerp: