Mastermodule Persoonlijk leiderschap 2019-2020

Mastermodule Persoonlijk leiderschap 2019-2020

Als schoolleider ben je je eigen instrument als het gaat om jouw leiderschap. Je kennis, ervaring, gedrag en houding bepalen je aansturing en begeleiding op school, en de relatie tot andere stakeholders rondom de school. Vanuit verschillende invalshoeken werken we in de opleiding aan je persoonlijke leiderschapsontwikkeling.

De rode draad in deze module is het werken aan de ontwikkeling van je eigen persoonlijke leiderschap. Dat betekent dat je enerzijds de juiste vaardigheden gaat ontwikkelen, zoals hoe voer je een goed coaching-gesprek? En hoe organiseer je de dialoog zodanig dat er draagvlak voor een besluit ontstaat? Maar anderzijds moet je inzicht hebben in jezelf: Waarom ben je zoals je bent? Hoe ga je daarmee om?  Hoe gebruik je je eigen kracht, en hoe omzeil je je eigen valkuilen?

  Leerdoelen
  De deelnemer:

  • Heeft een heldere redenering voor zijn handelen binnen de context van zijn school. Hij onderbouwt zijn leiderschap door theoretische kennis en praktijkkennis en is in staat zijn handelen daarop af te stemmen. 
  • Stuurt zijn handelen op basis van wat de context vraagt i.p.v. onbewuste reflexen het handelen te laten bepalen. Daartoe weet hij los te komen van eigen ineffectieve primaire reacties en/of ineffectieve patronen te doorbreken. 
  • Stuurt zijn handelen en leren vanuit reflectie op de praktijk.
  • Toont leiderschapsgedrag waarin hij balans vindt in verschillende polariteiten (zoals: richtinggeven en meebewegen, structureren en ontregelen, verbinden en begrenzen, lange en korte termijn, rationeel en emotioneel, taakgericht en relatiegericht). 
  • Toont voorbeeldgedrag in het uitdragen van de kernwaarden van de school en het uitdragen van zijn persoonlijke missie.

   Werkvormen 
   De doorlooptijd van de module is twee jaar. In die twee jaar werken we op verschillende manieren aan het ontwikkelen van ieders persoonlijke leiderschap.

   Vier keer per jaar vinden er voortgangsgesprekken plaats, in intervisiegroep verband met de leiderschapscoach. Ter voorbereiding daarop schrijft iedereen een reflectieverslag en krijgt en geeft elkaar daar feedback op.

   Doelgroep deelnemers 

   De deelnemers aan de module Persoonlijk Leiderschap zijn binnen de eigen onderwijsorganisatie verantwoordelijk voor het leidinggeven aan een team en aan medewerkers, en hebben minimaal 3 jaar ervaring in deze rol.

   Belangrijk is dat deelnemers leren over zichzelf en bereid zijn zich kwetsbaar op te stellen. De kwaliteit van feedback die deelnemers elkaar kunnen en durven geven, is bepalend voor het uiteindelijke leereffect. De begeleider zorgt uiteraard voor een veilig en uitdagend leerklimaat. Reflectie en zelfonderzoek zijn belangrijke ingrediënten in deze module. 

   Voorafgaand aan de module vindt een (telefonische) intake met de deelnemer plaats in een gesprek van een half uur. De intake is bepalend voor toelating tot de module. 

   Contacttijd en studietijd 
   De module ‘Persoonlijk Leiderschap’ staat voor 13 EC’s, dat zijn 364 uur. Daarvan is 164 uur contacttijd, en het overige is studietijd (200 uur).

   Trainer(s)

   Deze module wordt verzorgd door ervaren docenten van NSO-CNA Leiderschapsacademie:

   • Freerk Wortelboer, kerndocent en programmamanager
   • Kiki Verbeek 
   • Gelbrich Feenstra 
   • Pim Visser
   • Martin Hetebrij
   • Hergen Datema


   Data jaar 1

   Datum Thema Dagdelen
   30-09-2019      Startreis dag 1
   01-10-2019      Startreis dag 2
   02-10-2019      Startreis dag 3
   11-11-2019      Seminar 1: Overdracht en leiderschap, werken met TA
   16-12-2019      Seminar 2: Resultaatgericht coachen
   03-02-2020      Seminar 3: Biografie en Zicht op je reflexen
   17-02-2020      Voortgangsgesprekken
   18-02-2020      Voortgangsgesprekken
   06-04-2020      Seminar 4: Onderhandelen en Conflicthantering
   11-05-2020      Seminar 5: Macht en Politiek handelen
   12-06-2020      Voortgangsgesprekken
   15-06-2020      Voortgangsgesprekken
   22-06-2020      Afrondingspresentaties PO jaar 1 

   Jaar 1 start met een driedaagse bijeenkomst in Amersfoort, met twee overnachtingen (30 september t/m 2 oktober 2019).
   De eendaagse collegedagen starten om 9.00 uur en duren tot ca. 17.00 uur. 

   Kosten
   De kosten voor deze cursus blijven door subsidie van de gemeente Den Haag beperkt tot € 1.000, - per deelnemer per jaar. Deze kosten worden gefactureerd aan de school.

   Locatie
   De startreis (30 september t/m 2 oktober) vindt plaats in Berghotel Amersfoort.
   De eendaagse vervolgbijeenkomsten vinden plaats in vergaderlocatie Om de Hoek, Schuytstraat 52 in Den Haag.

   Aanmelden
   De leergang is inmiddels gestart. Je kunt je hiervoor niet meer aanmelden.