Middenmanager: impact in het hart van de school

Middenmanager: impact in het hart van de school

Dit programma biedt jou, middenmanager uit het VO, gelegenheid om nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden over management en organisatieontwikkeling eigen te maken. Het programma bestaat uit 2 hoorcolleges en 6 interactieve bijeenkomsten.

Drie thema’s staan centraal in de ontwikkeling:

  • Betekenisvol middenmanagement: Hoe stimuleer je ontwikkelingen en creëer je een toekomst die goed is voor leerlingen, ouders, in- en externe partijen?
  • Design thinking: Hoe kan “denken als een ontwerper” je helpen bij het aanpakken van complexe vraagstukken op jouw school?
  • Reflectief leren: Hoe helpt reflectie je bij de dagelijkse drukte van het leidinggeven? 
     

Wat je zult leren en ervaren

  • Je ervaart hoe het is om met gelijkgestemden gericht het gesprek aan te gaan op basis van theoretische kaders, over de uitdagingen van alledag en deze vervolgens om te zetten in concrete acties. Van en met elkaar leren maakt het programma een rijke ervaring van waaruit nieuwe netwerken ontstaan.
  • Je maakt kennis met diverse nieuwe theorieën over ontwikkel- en managementconcepten die je in staat stellen inzicht te krijgen in de ontwikkeldynamiek van je eigen organisatie en de impactvolle rol die jij daar zelf in kunt hebben als leidinggevenden. 
  • Je leert om de wereld te bezien vanuit mogelijkheden die kunnen worden benut voor zelfsturing en beleid. Je ervaart hoe het is om besluiten te nemen op basis van verschillende perspectieven: denken/analyseren, zien/ voelen en doen/ ervaren.
  • Je ervaart hoe leuk het is om samen met collega’s in ontwikkeling te zijn en nieuwe perspectieven en theorieën aangereikt te krijgen, met als effect dat reflecties tot concrete acties leiden.

Doelgroep
Teamleiders, afdelingsmanagers, coördinatoren of sectievoorzitters


Trainer(s)
Maarten van Thiel
Change Propellers

Data en tijd
Deze leergang bestaat uit twee collegebijeenkomsten (Design Thinking en Betekenisvol middenmanagement) en zes interactieve bijeenkomsten, steeds van 16.00 - 20.00 uur.

Donderdag 10 oktober 2019
Donderdag 7 november 2019

Donderdag 28 november 2019
Donderdag 9 januari 2020
Donderdag 30 januari 2020
Donderdag 20 februari 2020
Donderdag 19 maart 2020
Donderdag 9 april 2020

Kosten
De kosten voor deze cursus blijven door subsidie van de gemeente Den Haag beperkt tot € 1.000,- per deelnemer. Deze kosten worden gefactureerd aan de school.

Locatie
We laten je tijdig weten op welke locatie deze cursus plaatsvindt.

Aanmelden
De leergang is inmiddels gestart. Je kunt je daarom niet meer aanmelden.