Jeroen Bos

“Samen moeten we om de leerling gaan staan”

“Samen moeten we om de leerling gaan staan”

Jeroen Bos is rector bij het Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College. Daarnaast is hij, sinds 1 januari 2021, voorzitter van de klankbordgroep van De Rode Loper. In dit interview geeft Jeroen een toelichting op het werk van De Rode Loper en de focusgebieden voor de toekomst.

We bundelen onze kracht

“De kracht van De Rode Loper is dat we gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken. Samen geven we invulling aan de vraagstukken die spelen binnen het voortgezet onderwijs. Het uiteindelijke doel is helder, wij willen leerlingen uit de regio zo goed mogelijk onderwijs bieden. Met De Rode Loper creëren we ‘volume’ en kunnen we samen grote vraagstukken oppakken.”

Starten in tijden van corona

“Het is een bijzonder jaar om te starten als voorzitter, zo in deze Corona-periode, maar de vraagstukken van De Rode Loper liggen er al langer en gaan ook gewoon door in deze crisis. Goed personeel vinden en houden is het belangrijkste vraagstuk.

Meer diversiteit binnen de scholen

“Onze focus ligt bij het werven van nieuwe docenten. Ik ben van mening dat we ook moeten kijken naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld door het werven en opleiden van ander soort functionarissen. Zoals bijvoorbeeld assistenten en instructeurs die samen met de docenten om de leerling gaan staan. Deze functies zouden een structurele plek moeten krijgen binnen het onderwijsteam. Deze doelgroep zou mogelijk gemotiveerd kunnen worden om in de toekomst door te groeien in het onderwijs, bijvoorbeeld tot docent. De Rode Loper zou hier een rol in kunnen spelen. Natuurlijk met het aanbieden van diverse scholingstrajecten, maar ook in de profilering van dergelijke functies binnen het onderwijs. Aangezien elke school zijn eigen dynamiek kent is maatwerk en diversiteit daarbij essentieel.”

Gestructureerde aanpak

“Den Haag (en regio) kent net als elke andere grote stad in Nederland diverse uitdagingen binnen het onderwijs. Samen willen we de kansen van elke leerling vergroten. Ik zou dan ook meer de focus willen leggen op kansengelijkheid. Ik ben niet voor het ‘plakken van pleisters’, ik zou graag meer werken vanuit een gestructureerde aanpak. Minder de focus op ‘losse projecten’ en wat mij betreft meer werken vanuit een structuur.”

De basis voor een goede start

“Mijn ideeën en de aanpak van De Rode Loper komen in hoofdlijnen overeen. De Rode Loper heeft oog voor de vraagstukken die spelen. Het aanbod is zeer divers, waardoor het passend kan worden gemaakt voor elke school. Deze differentiatie is echt een kracht. In de toekomst zou ik willen gaan voor een (nog) gestructureerde aanpak met de focus op kansengelijkheid en meer diversiteit in functies binnen het onderwijs, zodat we elke leerling een goede start in het leven kunnen bieden.”

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief