Wereldburgers voor de klas

‘Wereldburgers voor de klas’ geeft statushouders met hart voor het onderwijs een kans om een baan te vinden binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs. Ze zijn hoog opgeleid en hebben ruime ervaring in het lesgeven in het land van herkomst. Naast kansen voor de wereldburgers, ontstaan er ook kansen voor het Haage onderwijs. De Rode Loper is initiator. De wereldburgers kunnen op deze wijze hun weg vinden in het Nederlandse onderwijs en weer met plezier en passie het beroep van docent uitoefenen.

De Rode Loper werkt in dit traject samen met de gemeente Den Haag en Stichting Cosmicus. Naast deze samenwerking staan we ook open voor aanmeldingen van individuelen of stichtingen die een duidelijke link zien met ons programma. Aanmelden kan hier of stuur een e-mail naar info@derodeloper.nu

Meer weten?