Voor zijinstromers

Voor zijinstromers

Overweeg je officieel zijinstromer te worden? Super!
Let op: je komt daarvoor alleen in aanmerking als je minimaal een hbo-opleiding hebt afgerond.

Is dat het geval, en ben je zeker van je wens, zoek dan een passende vacature bij een school in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.
Ben je benoemd, dan vraagt het schoolbestuur meestal het assessment (geschiktheidsonderzoek) en de rijkssubsidie aan (voor je begeleiding).
De lerarenopleiding biedt je daarna een maatwerktraject aan dat een of twee jaar duurt.
 

Vacatures vind je op:
- vacaturesites als https://www.meesterbaan.nl/ en www.intermediair.nl
- de websites van de afzonderlijke scholen. Een overzicht van de scholen vind je hier.  

Vaak wordt een aanstelling van 0,6 fte aangeraden, om voldoende tijd te hebben voor het volgen van de opleiding.

N.B. In de praktijk blijkt dat zijinstromers alleen aangenomen voor tekortvakken als wis-, natuur- en scheikunde en een van de talen.

Wil je je nog oriënteren vóór je solliciteert als zijinstromer? Kom dan naar onze informatieavond 'Leraar van Buiten' die op dinsdag 28 mei 2019 gehouden wordt op het Edith Steincollege, Louis Couperusplein 33, 2514 HP Den Haag.
Klik hier voor meer informatie over het programma.
Meld je aan via https://onderwijsfestival.registratieportal.nl/

Meer informatie
Klik op het plaatje voor de flyer met algemene informatie van VOION.